Genel

Yaratılışın Deseni, Yaşam Çiçeği

Antik uygarlıkların inanışları, bu günün sorularına yanıt olabilir mi? Yaşam çiçeği Nedir? Antik insanların “Yaratılış Deseni” dedikleri geometriye bir göz atalım.

 Evrenin yaratılış deseni olarak da geçen bu çiçeğimsi şeklin taşıdığı anlam gerçekten inanılmaz. İnsanlık hep merak etti. Merak ettikçe araştırdı. Araştırdıkça öğrendi. Yine de, cevaplayamadığı sorular hep vardı. Kainat nasıl oluştu? Yaşamın sırrı nedir?

  Şu anki teknolojimiz, bilgimiz ve spiritüel bilincimiz, geçmiş insanların ektiklerini devam ettirmemizdendir. Evrenin sırlarını barındığı söylenen “Yaratılış Deseni” olarak da bilinen  kutsal geometri, içinde bütün yaradılışı barındıran Yaşam Çiçeği şeklini inceleyeceğiz.

Yaşam çiçeği, iç içe geçmiş eşit alana sahip 19 çember ve dışında bir büyük çemberden oluşan geometrik şekle verilen isimdir. Her bir çemberin merkezi, çevresindeki altı çemberin çevrelerinin kesiştiği yerdedir.  Gizemle Geometri ile özdeş tutulur.Yaşam çiçeği, iç içe geçmiş eşit alana sahip ondokuz çember ve dışında bir büyük çemberden oluşan bir geometrik şekildir. Üç boyutlu olarak hatta çok boyutlu olarak düşünülmelidir. Yaradılış aşamalarının şablonları da denebilecek bu şekil

  •     Yaşam tohumu,
  •     Yaşam yumurtası,
  •     Yaşam ağacı,
  •     Yaşam Çiçeği,
  •     Yaşam Meyvesi  desenlerini gizler içinde.

     19 sayısıysa üzerinde gizemli çıkarımlar yapılan bir kaç sayıdan birisir. Kur'an dahil olmak üzere, pek çok kutsal kitapta sürekli tekrar edilir. Sayının anlamını açıklamak bizi asıl konumuzdan saptırabileceği için, yazımızın sonuna bir link ekleyeceğim. Merak edenler bakabilir. Şekle gelirsek, her şeye yansıyan bu geometrik şablonlar  birbirinden bağımsız bir çok dinde de yer bulmuştur.  Türkiye (Efes antik şehri), İtalya (13.yy sanatı), İspanya (Cordoba, Le Mezquita), Japon  ve Çin tapınaklarının yanı sıra Eski Mısır, Roma, Yunanistan, Mezopotamya ve Kelt kültürlerinde bu sembol kullanılmıştır. 

Yaşam Çiçeğinin manevi anlamı büyüktür; Yaşayan her canlının temel bilgisini içerdiği, yaşayan her canlının içinden geçen yaşamsal bağlantıları görselleştirdiği, yaratılış dögüsünü temsil ettiği,tüm yaşamın ve bilincin tek bir kaynaktan, herşeyi yaratan yaratıcıdan geldiği düşünülmektedir.  Basit bir çiçeğe benzeyen bu şekil, insanlığın  en kadim sorularına yanıt olabilir mi?  

   Biraz daha ayrıntılı bakalım. 

Yaşam Tohumu: 

    Evrenin yedi  (7) günde yaratılma öyküsünün geometrisidir. 7 renk, 7 nota, 7 gün, 7 cehennem, 7 gök ve 7 çakra’nın geometrisi bu semboldedir. 

     Çiçekten alınan altı dairesel formdan oluşur. Bu geometri, yaratılışının başlarındaki  bir emriyonun  şekli olarak düşünülür. 

 Yaşam çiçeği geometrisi ile insanın ilk hücrelerinin oluşum süreci arasındaki benzerlik oldukça dikkat çekici.

Antik medeniyetlerin sıkça kullandığı Yaşam Çiçeğinin oluşum aşamaları ve günümüzde  mikroskop altında inceleyebildğimiz, insanın ilk hücreleri, embiriyo oluşumundan önce, kan pıhtısı olarak bahsettiğimiz hücre bölünüşünün arasındaki benzerlik, teknoloji ve bilim anlamında çok daha ileride olduğumuzu düşündüğümüz eski çağ insanlarının aslında düşündüğümüz kadar bilgisiz olmadığını bir kere daha gözler önüne seriyor.  Çiçeği incelemeye devam edelim.

Yaşam meyvesi:

   Çiçekten alının 13 çemberi ifade eder.  Bu sembol, her atomun, her canlının, var olan herşeyin geometrik planıdır. Mayaların takvimine göre 13’üncü ışın, takvimdeki en yüksek titreşimdir; dönüşümü temsil eder. Yaratılışın doğası içinde 13 sayısı’nın frekanssal varlığı önemlidir. Mayalar için  13 sayısı sembolik olarak daireyle ifade ediliyordu.  

Çiçeğin çemberlerinin oluşturduğu başka bir şeyse, Yaşam Ağacıdır.

    Bu desen, içinde yaşam ağacı figurü de barındırır. neredeyse bütün antik mitlere göre Yaşam Ağacı, yer, yeraltı( ölüler diyarı yahut öte- alem) ve  ruhsal gök'ü birbirine bağlayan ağaçtır. Hatta türk  mitinde Uluğ kayın olarak geçer ve dallarından dokuz Türk boyu ortaya çıktığı, ağacın tepesinde ise her şeyin yaratıcısı Kayra Han'ın oturduğu düşünülür. Durnuvalo Melchizedeck, yaşam ağacının içinde bulunduğu Çember halkası için şunları der:
“Bütün evren bu kutsal küreden doğmuştur. Bu küre koşulsuz sevginin sembolüdür. Bizim DNA ve RNA’mız bu holografik modelden türemiştir.”

Bu görsel, Türk Mitolojisinde Uluğ Kayın olarak geçen hayat ağacaının bir canlandırmasıdır.     Tohumu, ağacı, çiçeği, meyveyi kapsayan şekilleri birleştirince ortaya çok daha farklı bir şey çıkar: Metatron Küpü. 

       Şekli size tanıdık geldi mi?  Mükemmel geometride, bütün yüzleri aynı olan belirli cisimler vardır. Bu cisimlerin adı Dodacehedron, Tetrahedron, Octahedron, Icosahedron, Hexahedron'dur.  Bu bilgi, kimyanın temeli olan antik simyanın köküdür. Pisagor'dan gelmiş geçmiş en zeki insan olarak adlandırılan Leonardo Da Vinci'ye kadar bir çok deha bu geometrik şekillerle ilgilenmiş, onları kullanarak yaşamın sırlarını anlamaya çalışmıştır. Antik medeniyetlerin yaratılış deseni ve evrenin  planı olarak düşündüğü bu şekil, Metarton Küpünde birleşir.  Da Vinci'nin simya defterinden bir sayfaya bakalım:

     Resimde çizimin arka planındaki yazıların tersten yazıldığını belitmek isterim; Da Vinci bu şekilde not tutuyordu. 

   Simyaya tekrar dönelim. Bilindiği üzere şu anki bilim'in temelini atmıştır. Yukarıda yazdığım ve okunması zor olan geometrik şekillerin türkçesi aslında küp, piramit vs. prizmalar yani.  Simyacılar ateş, su, hava ile sembolize etmiş ve onları belirli şekillerde çizmiştir. Çizilen çemberler, günümüz dünyasının dijital ekranında, oynadığımız oyunlarda avatarlarımızın büyü çemberlerinde, izlediğimiz animelerde yahut fantastik filmlerde, Marvel'ın Dr.Strange filminde ve olur da bakarsak, antik inanışları araştırdığımzda karşımıza çıkar. Hepsi,  Metatron Küpü'nün parçalarıdır aslında ve bu simyacıların çizimlerinin geliştirilmiş ve değiştirilmiş halleridir.  

   Metatron küpü, “Hayatın kaynağına giden yol” olarak kabul edilir. Bahsettiğimiz  geometride ise bilincin farklı boyutları arasındaki bağlantı yollarını içeren semboldür. Adını Metatron adlı bir melekten alır. Antik inanışlarda, bu desenin kötü ruhları kovduğu bilinmektedir ve içinde yeri, göğü, atomu, elementleri, boşluğu, zamanı, ruhu barındırır.

     Yaşam Çiçeği, bütün bunların temelidir. Bir çok antik medeniyetin antik insanları; Eski Mısır, Roma, Yunanistan, Mezopotamya ve Kelt kültürlerinde yer edinen bu sembolün tüm canlıların bilgisini ve tüm canlıların içlerinden geçen yaşamsal bağlarını, yaratılış döngüsünü temsil ettiğini, tüm yaşamın ve bilincin tek bir ana ruhtan, ana yaratıcıdan geldiğini düşünürlerdi.  Yaşayan herşeyi birbirine ve Tanrıya bağlayan, yaşayan herşeyi içeren küçük, güzel bir çiçek…

    Dünyanın pek çok yerinde, farklı zamanlarda birbirinden  habersiz olacağını düşündüğümüz çoğu atik uygarlığın yaratılış deseni olarak imgeleştirdiği aynı desen, Lotus' a benzeyen Yaşam Çiçeği'nden başkası değildir. 

Kaynaklar:

https://tr.wikipedia.org/wiki/Ya%C5%9Fam_a%C4%9Fac%C4%B1

https://www.mucizeleriniyarat.com/yasam-cicegi/

https://www.soul-flower.com/blog/flower-of-life-sacred-geometry/

https://tr.wikipedia.org/wiki/19_(say%C4%B1)

Görsel kaynak:

https://tr.pinterest.com/

Anime izlemeyi severim ve konuyu araştırırken fark ettim. FMAB animesinde dönüşüm çemberi olarak yaşam çiçeği, Black Clover animesinde ise yeniden diriliş için yaşam ağacı kullanılmış. 

[zombify_post]

Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Most Popular

To Top

Adblock Tespit Edildi!

Web sitemiz, ziyaretçilerimize çevrimiçi reklamlar gösterilerek gerçekleştirilmektedir. Lütfen web sitemizi beyaz listeye ekleyerek bizi desteklemeyi düşünün.